ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Σε όλους τους σωστά οργανωμένους επαγγελματικούς φορείς που παρέχουν υπηρεσίες και σέβονται τόσο την επαγγελματική τους αξιοπιστία , όσο και τον πελάτη τους , δύο παράγοντες είναι αυτοί που και σήμερα υπάρχουν, αλλά στο άμεσο μέλλον θα κυριαρχήσουν απόλυτα :

 

 • Ο πρώτος παράγοντας είναι τι είδους παροχή υπηρεσιών προσφέρεις , πόσο ολοκληρωμένες είναι οι προσφερόμενες υπηρεσίες σου , πόσο αξιόπιστες είναι και πως τελικά τις αξιολόγησε ο κάθε πελάτης σου.
 • Ο δεύτερος παράγοντας , εξίσου σημαντικός , ειδικά στις σημερινές εποχές που υπάρχει μια τεράστια οικονομική ύφεση , είναι το κόστος αυτών των υπηρεσιών , δηλαδή το πόσο σας στοίχισαν και το εάν θα μπορούσατε με τα ίδια  η και με λιγότερα χρήματα να πάρετε καλύτερες η έστω ίδιες υπηρεσίες .

 

Αυτά τα δύο μαζί οι Αγγλοσάξωνες εύστοχα τα οριοθέτησαν σε τρεις λέξεις " VALUE  FOR  MONEY ", δηλαδή το να παίρνεις την μέγιστη ανταποδοτική αξία για τα χρήματα που δίνεις.

 

Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του μικρού εισαγωγικού σημειώματος αποφασίσαμε και εμείς να προβάλλουμε , από τούτη εδώ την σελίδα , το είδος των υπηρεσιών που θα παίρνει από εμάς κάποιος πελάτης μας που θα συνεργαστεί μαζί μας για την εκτίμηση του ακινήτου που πουλάει  η αγοράζει  και το πόσο θα του κοστίζουν αυτές οι υπηρεσίες .

 

 • Στο πρώτο κομμάτι λοιπόν που αφορά το τι είδους υπηρεσίες θα παίρνει ένας πελάτης μας , όταν πραγματοποιεί την εκτίμηση του ακινήτου που πουλάει η αγοράζει στο γραφείο μας , σας παραθέτουμε τα εξής :

ΕΑΝ ΖΗΤΑΕΙ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Ο ΠΩΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η

Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ ΤΟΥ :

 • Μετά από επικοινωνία μαζί του, προετοιμασία του φακέλλου του ακινήτου του με τα πολεοδομικά και νομικά έγγραφα ( σχέδια οικοδομής , τοπογραφικά , οικοδομικές άδειες , τίτλοι ιδιοκτησίας , άδειες λειτουργίας κλπ ) που θα μας προσκομίσει σε φωτοαντίγραφα .
 • Επίσκεψη στο ακίνητο που πουλάει η εκμισθώνει , κατόπιν συνεννόησης μαζί του , αναλυτική φωτογράφηση του ακινήτου του και επισημάνσεις (σε συνεννόηση μαζί του) των ειδικών παραγόντων που αφορούν το ακίνητο .
 • Σχολαστική έρευνα που θα πραγματοποιείται από το γραφείο μας στην γύρω περιοχή , αλλά και στις αρμόδιες υπηρεσίες όπου απαιτείται ( Πολεοδομίες , Δήμους , Δασαρχεία , Τεχνικά και μεσιτικά γραφεία της Περιοχής κλπ ) που θα αφορά την συλλογή και διερεύνηση πληροφοριακών στοιχείων , που θα οδηγήσουν τόσο στην Τεχνική όσο και την Οικονομική Αξιολόγηση του ακινήτου.
 • Αναλυτική καταγραφή και αξιοποίηση των συγκεντρωθέντων στοιχείων στο γραφείο μας , επεξεργασία και σύγκριση με βάση υπάρχουσα βάση πληροφοριακών δεδομένων που διαθέτουμε , αξιολόγηση και τελική αποτίμηση της αξίας του ακινήτου με ταυτόχρονη διατύπωση σε Τεχνικοοικονομική Έθεση εκτίμησης 5-6 σελίδων όλων των αποτελεσμάτων της έρευνας , των έγκριτων εκτιμητικών μεθόδων που χρησιμοποιηθήκαν και των τελικών μας συμπερασμάτων.
 • Παράδοση στον πελάτη υπογεγραμμένο από το Γραφείο μας , αντίγραφο της Έκθεσης Εκτίμησης, μαζί με τον φάκελλο με τα στοιχεία που μας δόθηκαν στην αρχή της συνεργασίας.
 • Δυνατότητα επιπρόσθετης μελέτης πλήρους αξιοποίησης του ακινήτου ( εάν ζητηθεί από τον πελάτη ) με εναλλακτικό βέλτιστο τρόπο, σε σχέση με τον υφιστάμενο , όπου θα μελετώνται διεξοδικά, τόσο η σκοπιμότητα της επένδυσης από την αξιοποίηση , όσο και το τεχνικοοικονομικό μοντέλο των τροποποιήσεων (νέες χρήσεις και λειτουργίες , κόστη παρεμβάσεων , αποσβέσεις σε βάθος χρόνου από την επένδυση κλπ )

ΕΑΝ ΖΗΤΑΕΙ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΤΟΥ :

 • Όλα τα ανωτέρω στάδια.
 • Η Έκθεση Εκτίμησης που θα παράδίδεται σε υποψήφιο αγοραστή η μισθωτή ακινήτου , θα εμπεριέχει και συμπεράσματα , για το κατά πόσο επικερδής η επιζήμια μπορεί να είναι, η επικείμενη αγορά  ή η μίσθωση , ειδικά όταν έχει κοινοποιηθεί από την πλευρά του πωλητή η εκμισθωτή , το ζητούμενο τίμημα πώλησης η εκμισθώσεως του ακινήτου.

ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ. ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΟΣ Η ΕΚΤΟΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ.

( ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΠΩΛΗΤΗ Η ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ).

ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΩΣ ΕΥΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ, ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΥΡΟΥΣ, ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Εμείς θέλουμε, οι πελάτες μας να μείνουν τελικά πολύ ευχαριστημένοι από την παροχή των υπηρεσιών μας , τόσο σε ότι αφορά την ορθότητα και την πληρότητα των εκτιμήσεων μας, όσο και από το πόσο αυτές τελικά τους κόστισαν .

Θέλουμε να κάνουμε επιτέλους πράξη το " VALUE FOR MONEY " και ελπίζουμε να το καταφέρουμε . Η διαφήμιση μας θα είστε εσείς .