Έλεγχος της Ενεργειακής Απόδοσης του Κτιρίου σας και Έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού ( ΠΕΑ )

Από τις 9 Ιανουαρίου 2011 για κάθε αυτοτελές κτίριο η και διαμέρισμα ως και επαγγελματικό χώρο που πωλείται, η αυτοτελές κτίριο που μισθώνεται με νέα μίσθωση (όχι δηλαδή για τμήμα αυτού) απαιτείται έλεγχος της Ενεργειακής του Απόδοσης και Ενεργειακή Κατάταξη του κτιρίου (βαθμονόμηση) με αντίστοιχη έκδοση του σχετικού Ενεργειακού Πιστοποιητικού (ΠΕΑ).

Από τις 9 Ιανουαρίου του 2012, η αντίστοιχη διαδικασία ισχύει πλέον ως υποχρεωτική και για τις νέες μισθώσεις διαμερισμάτων και επαγγελματικών χώρων (ως οριζόντιες ιδιοκτησίες.)

Έτσι, για την υπογραφή συμβολαίων αγοραπωλησίας, κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, αλλά και για τις νέες μισθώσεις διαμερισμάτων, καταστημάτων , κτιρίων κλπ τόσο για πρώτη όσο και για παραθεριστική κατοικία, οι Συμβολαιογράφοι και η Εφορία απαιτούν ήδη , να συνοδεύονται τα συμβόλαια και τα νέα μισθωτήρια, με αντίστοιχα  Πιστοποιητικά  Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Για  να εκδοθεί όμως ένα τέτοιο πιστοποιητικό, θα πρέπει να προηγηθεί ο έλεγχος του κτιρίου από πιστοποιημένο ενεργειακό επιθεωρητή που βρίσκεται στους καταλόγους του ΕΥΕΠΕΝ - στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και να καταχωρηθεί ο έλεγχος αυτός, με τα σχετικά συμπεράσματα και την βαθμονόμηση του κτιρίου, στα ηλεκτονικά αρχεία που τηρεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος  .

Στον υπεύθυνο του Τεχνικού μας Γραφείου, πολιτικό μηχανικό κο Αλέξανδρο Πίστη, μετά την υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, των απαραίτητων δικαιολογητικών σχετικής εμπειρίας του, στα Κτιριακά και στα Ενεργειακά, εδόθη η πιστοποίηση του Ενεργειακού Επιθεωρητή και συγκεκριμμένα με κωδικό : ΕΥΕΠΕΝ : 815.

Συνεπώς, εάν πρόκειται να πραγματοποιήσετε αγοραπωλησία διαμερίσματος , επαγγελματικού χώρου , κτιρίου κλπ η να προχωρήσετε σε νέα μίσθωση χώρων , μπορείτε να συμβουλευτείτε την εμπειρία μας και να συντάξουμε με την ελάχιστη συνδρομή σας, στον μικρότερο δυνατό χρόνο και σε πολύ προσιτή Τιμή, την Ενεργειακή Επιθεώρηση του κτιρίου, εκδίδοντας και το σχετικό Πιστοποιητικό . Επίσης, για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις δανειοδότησης από Τράπεζες, για ενεργειακή εξοικονόμηση στην κατοικία τους,  πραγματοποιούμε Ενεργειακές επιθεωρήσεις, σύμφωνα με το επιδοτούμενο πρόγραμμα από το Κράτος που ονομάζεται "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ". Αναλυτικές λεπτομέρειες για την υποχρέωσης έκδοσης ΠΕΑ, για τα απαραίτητα δικαιολογητικά , για το ισχύον σήμερα νομικό πλαίσιο και τις τιμές μας δείτε και τις σελίδες μας Νομικό Πλαίσιο Επιθεωρήσεων,  Δικαιολογητικά για ΠΕΑ,   Τιμές για ΠΕΑ, Εξοικονομώ κατ' Οίκον.  Για κάθε επιπλέον σας απορία , μπορείτε οποτεδήποτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, βρίσκοντας τα τηλέφωνα μας από εδώ  

kenak.pdf
Adobe Acrobat Document 486.5 KB
fek_177_6_10_2010.pdf
Adobe Acrobat Document 177.2 KB
3818_2010.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
egkyklios_kenak_1.pdf
Adobe Acrobat Document 210.5 KB
egkyklios_kenak_2.pdf
Adobe Acrobat Document 250.6 KB
egkyklios_kenak_3.pdf
Adobe Acrobat Document 105.5 KB
egkyklios_symbolaiografwn.pdf
Adobe Acrobat Document 139.8 KB