ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ

" Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ' Οίκον " - Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά - Δικαιούχοι - επιλέξιμες δαπάνες.
Το πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ Οίκον" αποσκοπεί να βελτιώσει την ενεργειακή κατηγορία και την αποδοτικότητα των παλαιών κτιρίων, που είναι ιδιαιτέρως ενεργοβόρα.

Για τον σκοπό αυτό, επιδοτείται μέσω του προγράμματος, μεγάλο μέρος του κόστους των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης, έτσι ώστε αυτές να πραγματοποιηθούν, σε μια αυτοτελή κατοικία, σε ένα διαμέρισμα ή και στο σύνολο μιας πολυκατοικίας, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος για τους ιδιοκτήτες τους.

Ωφελούμενοι – Κίνητρα Κατηγορίας Α1:
Οι ωφελούμενοι στην Α1 Κατηγορία είναι φυσικά πρόσωπα,των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τα 12.000€ ή σε περίπτωση εγγάμων το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τα 20.000€.

Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν δάνειο ύψους 30% με επιδότηση επιτοκίου 100% ( Άτοκο δάνειο δηλαδή για το 30% ) και δωρεάν επιχορήγηση ύψους 70%, επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, όπως αυτός θα προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης, με απευθείας πληρωμή των αναδόχων/ προμηθευτών σε τραπεζικό λογαριασμό τους από την τράπεζα. Το επιτόκιο επιδοτείται στο 100% έως τις 31-12-2015

Ωφελούμενοι – Κίνητρα Κατηγορίας Α2:
Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 12.000 € και δεν ξεπερνά τις 40.000 € ή σε περίπτωση εγγάμων το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 20.000€ και δεν ξεπερνά τις 60.000€. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν άτοκα δάνεια ύψους 65% και δωρεάν επιχορήγηση ύψους 35%, επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού όπως αυτός θα προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης, με απευθείας πληρωμή των αναδόχων/ προμηθευτών σε τραπεζικό λογαριασμό τους από την τράπεζα. Το επιτόκιο επιδοτείται στο 100% έως τις 31-12-2015

Ωφελούμενοι – Κίνητρα Κατηγορίας Β :
Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 40.000 € και δεν ξεπερνά τις 60.000 € ή σε περίπτωση εγγάμων το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο τις 60.000€ και δεν ξεπερνά τα 80.000€. Για την κατηγορία αυτή, το κίνητρο αφορά στη χορήγηση άτοκου δανείου το οποίο ανέρχεται στο 85% και δωρεάν επιχορήγηση ύψους 15% του τελικού επιλέξιμου Προϋπολογισμού όπως αυτός θα προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης, με απευθείας πληρωμή των αναδόχων/ προμηθευτών σε τραπεζικό λογαριασμό τους από την τράπεζα. Το επιτόκιο επιδοτείται στο 100% έως τις 31-12-2015
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση Ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων). 

Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας, ως σύνολο κτηρίου, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια της κατηγορίας Α1, τουλάχιστον από το 50% των ιδιοκτητών κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας, τότε οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων που βάσει των εισοδημάτων τους, εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες Α2 και Β, εντάσσονται αυτοδίκαια στις κατηγορίες Α1 και Α2 αντίστοιχα, και οι ιδιοκτήτες με εισοδήματα υψηλότερα αυτών της κατηγορίας Β, εντάσσονται στην κατηγορία Β.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο κάθε ιδιοκτήτης εντάσσεται στην κατηγορία που αντιστοιχεί στο εισόδημά του.
Οι ιδιοκτήτες που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ' Οίκον" συμμετέχουν στην υλοποίηση των δηλωθέντων παρεμβάσεων με ίδια κεφάλαια.

Το σύνολο της δαπάνης για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων καλύπτεται από το Πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης των ενεργειακών στόχων που τίθενται σε αυτή.

 

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να ενταχθεί ένας ιδιοκτήτης στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ' Οίκον" είναι αναλυτικά και κατά σειρά σπουδαιότητας :


  • Η κατοικία, το διαμέρισμα ή η πολυκατοικία να είναι ενεργειακής κλάσης κατώτερης ή ίσης από την κατηγορία Δ (Με την ενεργειακή κατηγορία Α+ να είναι η καλύτερη στην βαθμονόμηση και την κατηγορία Η να είναι η χειρότερη).

Αυτό σημαίνει απλά ότι τα παλαιά κτήρια που είχαν κατασκευαστεί πριν από την εφαρμογή του κανονισμου θερμομόνωσης του 1979, θα είναι σίγουρα ενεργειακης κλασης κάτω από Δ και θα εντάσσονται βάσει αυτής της προϋπόθεσης στο πρόγραμμα επιδότησης.

Δηλαδή η πιο βασική προϋπόθεση για το πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ' Οίκον", είναι το κτίριο να είναι όντως λόγω της παλαιότητας και ανεπάρκειας μόνωσης του, ενεργοβόρο και να χρειάζεται ενεργειακή αναβάθμιση. Η Ενεργειακή Κλάση του ακίνητου πριν από την αναβάθμιση του, πιστοποιείται από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή, που για τον σκοπό αυτό εκδίδει το Πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου.(της υφιστάμενης δηλαδή  κατάστασης πριν από τις παρεμβάσεις βελτίωσης).

  • Δεύτερη και εξίσου σημαντική προϋπόθεση, είναι το κτήριο να βρίσκεται σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας, με τιμή ζώνης χαμηλότερης από 2100 €/τ.μ., ενώ δεν ισχύει πλέον κάποιος περιορισμός, ως προς το έτος κατασκευής ή και έκδοσης της οικοδομικής άδειας του ακινήτου, κάτι που ίσχυε κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής του προγράμματος.
  • Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει νόμιμη οικοδομική άδεια, ενώ άμα δεν υπάρχει έντυπο Οικοδομικής Αδείας, θα πρέπει η νομιμότητα των κτισμάτων να πιστοποιείται από κάποιο νομιμοποιητικό έγγραφο.
  • Η τελευταία βασική προϋπόθεση για το πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ Οίκον", είναι ο ιδιοκτήτης – ιδιοκτήτρια του σπιτιού, να είναι ηλικιακά κάτω των 75 ετών.

 Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι μεγαλύτερος, μπορεί εναλλακτικά, να μπει κάποιος τριτεγγυητής, μετά από σχετική αξιολόγηση των ελάχιστων εισοδημάτων του, από την Τράπεζα που υλοποιεί το πρόγραμμα.

 

Οφέλη από την ένταξη στο πρόγραμμα :


Τα οικονομικά οφέλη για έναν ιδιοκτήτη παλαιάς κατοικίας, από την ένταξη στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ' Οίκον", φτάνουν πλέον μέχρι και  το 70% του συνολικού κόστους των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης , ανάλογα με την κλίμακα του εισοδήματος του δικαιούχου. 

 

Παρακάτω θα αναφερθούμε συνοπτικά στην όλη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα και θα παραθέσουμε συγκεντρωτικά την λίστα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά :


Πρώτα από όλα απαιτείται η οικονομική προέγκριση, δηλαδη η αρχική έγκριση από την Τράπεζα της ένταξης του δικαιούχου στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ' Οίκον".

Για να γίνει αυτό χρειάζεται φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου και αποδεικτικά του εισοδήματος του, ήτοι το τελευταίο Εκκαθαριστικό από την Εφορία, ένα αντίγραφο του έντυπου Ε1, μια βεβαίωση συγκεντρωτικής μισθοδοσίας για τους μισθωτούς και τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα των 2 τελευταίων ετών απασχόλησης για τους ελευθέρους επαγγελματίες.

 

Εφόσον βγει η προέγκριση, ειδοποιείται ο δικαιούχος ότι μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για να προγραμματίσει τις επόμενες κινήσεις του, που είναι οι παρακάτω :


  • Καλεί τον Ενεργειακό Επιθεωρητή να επιθεωρήσει το υφιστάμενο κτήριο και να εκδόσει το πρώτο Ενεργειακο Πιστοποιητικο η αλλιώς  Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και εν συνεχεία να προτείνει στον δικαιούχο, τις αναγκαίες παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας του.
  • Συμπληρώνει την αίτηση μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά, ήτοι με την Οικοδομική Άδεια της κατοικίας, το πρόσφατο ΕΤΑΚ η  το Ε9,το τελευταίο Εκκαθαριστικό της Εφορίας, ένα αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1) , το έντυπο των παρεμβάσεων που έχει συντάξει ο Ενεργειακός Επιθεωρητής μαζί με τις οικονομικές προσφορές από εργολάβους προμηθευτές, για όλες τις εργασίες αναβάθμισης, ένα φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του δικαιούχου και τέλος μία υπεύθυνη δήλωση για την πλήρη αποδοχή των όρων του προγράμματος και την ορθότητα όλων των στοιχείων που έχει υποβάλλει ο δικαιούχος.

Η αίτηση κατατίθεται στην Τράπεζα και μετά την έγκριση της, δίνεται εφόσον επιθυμεί ο δικαιούχος, προκαταβολή έναντι των συνολικών εργασιών.

Στην συνεχεία, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την έκδοση του δευτέρου Ενεργειακού Πιστοποιητικού, εκταμιεύεται και το υπόλοιπο, από το συνολικά εγκριθέν για τον δικαιούχο ποσό του προγράμματος.

 

Ποιες όμως είναι οι επιλέξιμες δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’οικον για την ενεργειακή αναβάθμιση ενός σπιτιού;


Επειδή ο σκοπός του επιδοτούμενου προγράμματος είναι αποκλειστικά και μόνο η Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτηρίου και η βελτίωση της Ενεργειακής του Κλάσης, όλες οι Ενεργειακές Παρεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν στο ακίνητο, συμφωνούνται με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και ιεραρχούνται ανάλογα με το ενεργειακό τους ώφελος.

Έτσι εργασίες οι οποίες δεν προσδίδουν κανένα ουσιαστικό όφελος στην ενεργειακή βαθμονόμηση του κτηρίου και σε εξοικονόμηση ενέργειας, δεν είναι επιλέξιμες και δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα "Εξοικονομηση κατ' Οίκον" .

 

Οι επιλέξιμες Εργασίες Ενεργειακής Αναβάθμισης είναι :

 

  • H θερμομόνωση του κελύφους του κτηρίου, σαν μια από τις πρωταρχικές ενέργειες που μπορεί να κάνει κάποιος για να αναβαθμίσει ενεργειακά το σπίτι του ειδικά αν είναι κατασκευασμένο πριν από το 1979. Θερμομόνωση μπορεί να γίνει σε όλες τις εξωτερικές τοιχοποιίες, στο δώμα, στην οροφή της πυλωτής μιας πολυκατοικίας, σε επαφή με το φυσικό έδαφος κλπ .

 Ένας τοίχος μονωμένος με τις σύγχρονες μεθόδους είναι έως και 5 φορές πιο προστατευμένος  σε θερμικές απώλειες, από ότι ένας αμόνωτος τοίχος, εκτεθειμένος στις καιρικές μεταβολές.

Οι ανώτατες τιμές για υλικά και εργασία είναι 40 €/m2 για την εξωτερική μόνωση του δώματος, 50 €/m2 για την εξωτερική θερμομόνωση σε τοιχοποιίες και περίπου 25 €/m2 για τοιχοποιίες με εσωτερική θερμομόνωση.

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα, με προφιλ αλουμινίου με θερμοδιακοπή και με ενεργειακά διπλά τζάμια ή μόνο αντικατάσταση τζαμιών, έτσι ώστε να επιτευχθεί μείωση των θερμικών απωλειών και ενεργειακή αναβάθμιση. Επιλέξιμες ενεργείες είναι είτε η αντικατάσταση του συνόλου των κουφωμάτων, είτε μόνο των τζαμιών, η εγκατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία , η αντικατάσταση εξώπορτας και κουφωμάτων σε κλιμακοστάσιο πολυκατοικίας.

 Επιλέξιμη ακόμη δαπάνη για το πρόγραμμα Εξοικονομησης κατ' Οίκον είναι και η τοποθέτηση εξωτερικών σκίαστρων, όπως πατζούρια και ρολά για τα κουφώματα. Οι ανώτατες τιμές είναι (με τα υλικά και την εργασία μαζί), για τα μεν συρόμενα ή επάλληλα κουφώματα στα 250 €/m2, για τα ανοιγόμενα κουφώματα στα 280 €/m2, για την αντικατάσταση υαλοπινάκων στα 75 €/m2 και για τα  εξωτερικά συστήματα σκίασης και τα εξώφυλλα κουφωμάτων μέχρι του ποσού των 2.500 € ανά ιδιοκτησία

  • Αναβάθμιση του Συστήματος Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) με εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη - θερμοσίφωνα για την παράγωγη ζεστού νερού. Το πρόγραμμα επιδοτεί την αγορά, τοποθέτηση του ηλιακού και την τοποθέτηση των κατάλληλων σωληνώσεων από το δώμα μέχρι την κατοικία, μέχρι του συνολικού κόστους των 1.300 € ανά διαμέρισμα.
  • Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης με αντικατάσταση καυστήρα ή και λέβητα με νέο σύστημα βελτιωμένου βαθμού αποδοσης φυσικού αερίου η πετρελαίου, καυστήρα βιομάζας, αντλίες θερμότητας με αυξημένο COP και συστήματα ηλιοθερμίας. Οι επιλέξιμες δαπάνες για το πρόγραμμα όσων αφορά την θέρμανση είναι : εξοπλισμός του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής του συστήματος θέρμανσης, βοηθητικά συστήματα (αντλίες, κυκλοφορητές, βάννες) καμινάδα καπναερίων, μόνωση δικτύου  ως και συστήματα αυτοματισμών και έλεγχου όπως θερμοστάτες, θερμοστατικές κεφάλες, συστήματα θερμιδομέτρησης, χρονοδιακόπτες και σύστημα αντιστάθμισης.

Στις συνολικές δαπάνες του προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον" προβλέπεται και συμπεριλαμβάνεται πέραν των ανωτέρω και το κόστος όλων των αναγκαίων βοηθητικών εργασιών,  ώστε να είναι δυνατόν να υλοποιηθούν οι παραπάνω ενεργειακές παρεμβάσεις.

Επίσης δύνανται να συμπεριληφθούν και κάποια πιθανά κόστη ασφαλιστικών εισφορών (ένσημα ΙΚΑ) για μη εστεγασμένα επαγγέλματα που μπορεί να προκύψουν από την απασχόληση τους στην κατοικία.