ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΑ

Στην αρχική ψήφιση του Νομοσχεδίου για τις Ενεργειακές Επιθεωρήσεις και τα ΠΕΑ, το κόστος της έκδοσης ενός Ενεργειακού Πιστοποιητικού είχε καθοριστεί ως εξής :

  • Για την επιθεώρηση ολόκληρης πολυκατοικίας στα 1 ευρώ ανά τ.μ. (με ελάχιστο κόστος τα 200 Ευρώ).
  • Για τα μεμονωμένα διαμερίσματα στα 2 ευρώ ανά τ.μ. (με ελάχιστο κόστος  τα 150 Ευρώ)
  • Για τις μονοκατοικίες και τις αυτοτελείς κατοικίες στα 1,5 ευρώ ανά τ.μ. (με ελάχιστο κόστος τα 200 Ευρώ).
  • Για τα κτήρια συνολικά ως και τα μεμονωμένα τμήματα Τριτογενή Τομέα (γραφεία , καταστήματα κλπ) στα 2,5 ευρώ ανά τ.μ. (με ελάχιστο κόστος τα 300 Ευρώ).

Στην συνέχεια όμως, με τροπολογία που κατατέθηκε σε Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, οι ελάχιστες νόμιμες αμοιβές για την Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτηρίων καταργήθηκαν και πλέον αυτές υπόκεινται σε ελεύθερη διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο μερών.

Η συμφωνηθείσα αμοιβή θα καθορίζεται πλέον με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των δύο μερών, δηλαδή με την σύνταξη ενός Ιδιωτικού Συμφωνητικού που θα συνυπογράφουν και τα δύο μέρη και θα αποδεικνύει τόσο τις υποχρεώσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή όσο και το ύψος της συμφωνηθείσας μεταξύ των δύο  αμοιβής.

Οι ανώτατες αμοιβές και όχι οι ελάχιστες , των Ενεργειακών Επιθεωρητών καθορίστηκαν πλέον ως εξής :

α) Για κτήρια ή κτηριακές μονάδες όλων των χρήσεων εκτός της κατοικίας, δηλαδή για κτήρια του Τριτογενή Τομέα,  δύο και μισό (2,5) ευρώ ανά τ.μ. ωφέλιμης επιφανείας του κτηρίου ή της κτηριακής μονάδας και με μέγιστο ποσό τις δέκα χιλιάδες (10.000) Ευρώ στο σύνολο.

β) Για κτήρια ή κτηριακές μονάδες με χρήση κατοικίας, δύο (2) ευρώ ανά τ.μ. ωφέλιμης επιφανείας του κτηρίου ή της κτηριακής μονάδας και με μέγιστο τις πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ στο σύνολο.

Όσον αφορά στα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, το νομοσχέδιο θεσπίζει για τις επιθεωρήσεις τους ανώτατες τιμές, οι οποίες είναι οι εξής:

Με εγκατεστημένη ισχύ :
- έως και 200kW, διακόσια πενήντα (250) Ευρώ
- από 201 έως και 400 kW, τετρακόσια (400) Ευρώ
- από 401 και άνω, οκτακόσια (800) Ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι η έκδοση ενός Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης είναι υποχρεωτική για τους ιδιοκτήτες των κτηρίων, στην περίπτωση της αποπεράτωσης ενός νεόδμητου ή της ριζικής ανακαίνισης ενός υπάρχοντος κτηρίου και της μεταβίβασης (πώλησης) ή μίσθωσης κτηρίου η τμήματος του σε νέο ενοικιαστή.

Συγκεκριμένα από τις 9.1.2012 η υποχρέωση έκδοσης Ενεργειακού πιστοποιητικού δεκαετούς ισχύος, επεκτάθηκε και ισχύει και για τις μισθώσεις επί μέρους τμημάτων κτηρίων (ήτοι διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων κλπ.) με εμβαδόν πάνω από  50 τ.μ., πλην αποθηκών και γκαράζ καθώς και ορισμένων κατηγοριών επαγγελματικών κτηρίων που αναγράφονται αναλυτικά στην σελίδα με το Νομικό Πλαίσιο των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων. (Ενεργειακά θέματα 01).

 

  • ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ.
  • ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
  • ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ.