Κατασκευές και ανακαινίσεις επαγγελματικών χώρων

Η μεγάλη μου κατασκευαστική εμπειρία σε υποκαταστήματα Τραπεζών , προέκυψε από την μακρά εξαρτημένη σχέση μου εργασίας ως επιβλέπων μηχανικός της ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ .

Αυτό ήταν που με ώθησε από το 1999 και μετά , μαζί με τους συνεργάτες του γραφείου μου να στραφώ αρχικά στην κατασκευή και ανακαίνιση Τραπεζικών καταστημάτων και κτιρίων Διοικήσεως Τραπεζών , με υποβολή κατάλληλων εργοληπτικών προσφορών και στην συνέχεια και σε άλλου είδους επαγγελματικούς χώρους , όπως Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών , Δημόσια Νοσοκομεία , Υπουργεία αλλά και ιδιωτικούς επαγγελματικούς χώρους . Ετσι το γραφείο μας από το 1999 έως σήμερα , έχει να επιδείξει κατασκευές υποκαταστημάτων που αφορούν την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ , την πρώην ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ , την Ασφαλιστική Εταιρεία INTERNATIΟNAL LIFE , το παλαιό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ επί της οδού Ζαλοκώστα , την ΝΔΑ στον Πειραιά από το ΥΠΕΘΑ , το ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και το ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ , τα ΚΕΠ στην Καλιθέα και στους Ωρεούς της Εύβοιας , το κτίριο Διοικήσεως της PROBANK στην οδό Αμερικής , τμήμα της Μονής  του ΑΓΙΟΥ ΕΥΦΡΑΙΜ κλπ. Στα έργα αυτά η συμμετοχή του γραφείου ήταν συνήθως η ανάληψη της κεντρικής εργολαβίας , ενώ λίγες ήταν οι φορές που το γραφείο μας ασχολήθηκε μόνο με την ανάληψη τμήματος της συνολικής εργολαβίας , ως υπεργολάβος του γενικού εργολάβου.

Υπήρξαν παράλληλα και κάποιοι ιδιώτες , για τους οποίους το γραφείο κατασκεύασε κατόπιν εντολής τους τα  εμπορικά τους καταστήματα (ενδυμάτων , οπτικών κλπ)

Το συμπέρασμα  που μέχρι σήμερα έχω βγάλει από την μακρόχρονη εμπειρία μου στην κατασκευή η ανακαίνιση επαγγελματικών χώρων, είναι ότι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο αντικείμενο για τους κατασκευαστές , με άσφυκτικές προθεσμίες παράδοσης , με εκτέλεση σύνθετων εργασιών σε καθεστώς πλήρους λειτουργίας των χώρων (από την επιχείρηση η τον φορέα ), με πολύ αυξημένες απαιτήσεις στην κατασκευή και με πολλαπλούς οικονομικούς κινδύνους , τόσο σε ότι αφορά την εμπρόθεσμη παράδοση , όσο και στην ασφάλιση του εργαζόμενου προσωπικού.

Παρόλες όμως τις αντιξοότητες και τις παραπάνω δυσκολίες , το γραφείο μας κατωρθώνει με επιτυχία μέχρι σήμερα να ανταπεξέρχεται στην κατασκευή των επαγγελματικών χώρων που αναλαμβάνει και να τους παραδίδει άρτιους και εμπρόθεσμα , χωρίς παράλληλα να δημιουργηθεί ποτέ το παραμικρό πρόβλημα στο εργαζόμενο στις επιχειρήσεις προσωπικό και στους εργατοτεχνίτες μας.

Ας πάρουμε λοιπόν μια μικρή φωτογραφική γεύση από την πιο πάνω περιγραφή .