Ακίνητα που κατασκευάσαμε σε video (σε εξέλιξη η περατωμένα)

Video από το εξωτερικό και το εσωτερικο ολοκληρωμένου συγκροτήματος μεζονετών στον Γέρακα.

Video από το εξωτερικό και το εσωτερικό αποπερατωμένης μονοκατοικίας στην Αλυκή της Αρτέμιδας