Από τα έργα του χθες στα έργα μας σήμερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΙΣΤΗΣ IMAGE

Ένα σύντομο βιογραφικό

 

Ο Αλέξανδρος Πίστης, είναι επικεφαλής Τεχνικού Γραφείου με έδρα την οδό Αγίας Βαρβάρας 39 στην Δάφνη, με αντικείμενο, κτιριακές μελέτες και κατασκευές, εκτιμήσεις και ενεργειακές επιθεωρήσεις ακινήτων.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961 και αποφοίτησε διαδοχικά από την Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή και από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό "Λίαν Καλώς" το 1985.

Υπηρέτησε σαν έφεδρος αξιωματικός του Μηχανικού την περίοδο 1985-1987.

Ελεύθερος επαγγελματίας στην συνέχεια  , συνεργάστηκε με αρκετά μεγάλα Τεχνικά Γραφεία σε επιβλέψεις έργων εκτός Αθηνών ως και με μεγάλες Εταιρείες Δημοσίων Έργων για Οικοδομικά Έργα , Έργα Οδοποιίας και Λιμενικά. Παράλληλα στο Τεχνικό του Γραφείο μελέτησε , επέβλεψε  και κατασκεύασε έργα  δικών του πελατών.

Την περίοδο 1992 - 2001 ασχολείται κατά κύριο λόγο με την επίβλεψη και υλοποίηση Τραπεζικών καταστημάτων και με την εκτίμηση αξιών πληθώρας  αστικών ακινήτων.

Το 2001 μαζί με τον μηχανολόγο Γεώργιο Νικολάου , δημιουργούν την εταιρεία " ΦΑΣΜΑ ΔΟΜΙΚΗ " και μελετούν , επιβλέπουν και κατασκευάζουν πλήθος Τραπεζικών καταστημάτων καθώς και ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων.

Την περίοδο 2011-2012 κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο αντικείμενο "Στατιστικές Μέθοδοι στο Real Estate" από όπου και αποφοίτησε με "Άριστα"

Από το 2011 είναι Ενεργειακός Επιθεωρητής Κτηρίων Β τάξεως (Α.Μ 815).

Από το 2013 είναι Πιστοποιημένος Εκτιμητής με τον τίτλο του "Valuer in Real Estate Property" με πιστοποίηση από τον διεθνούς κύρους φορέα "People Cert" που είναι διαπιστευμένος στον ΕΣΥΔ.

Είναι ενταγμένος στο Μητρώο των Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών με Αριθμό Μητρώου 238.

Είναι Πραγματογνώμονας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με εξειδικευμένο αντικείμενο τις εκτιμήσεις στις αξίες ακινήτων, τους προϋπολογισμούς σε πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες και σε υλικές η οικονομικές ζημιές σε σχέση με τα ακίνητα.

Είναι ακόμα εισηγητής σε πολλά σεμινάρια, σχετικά με τις εκτιμήσεις ακινήτων τόσο στο ΙΕΚΕΜ - ΤΕΕ όσο και σε άλλες εταιρείες διοργάνωσης επαγγελματικών σεμιναρίων.

Μια ανασκόπηση σε έργα μας μέσα από κολλάζ φωτογραφιών και μακετών