Εξειδικευμένη επιμόρφωση και μηχανικοί

Η επιμόρφωση των μηχανικών και η περαιτέρω εξειδίκευση τους πάνω σε νέες και καινοτόμες εφαρμογές μπορεί σε περιόδους οικονομικής ύφεσης να  τους  δώσει πρόσθετα όπλα  απέναντι στην αυξανόμενη ανεργία ;

Το θέμα ανέβηκε στο blog με σκοπό να ακουστούν οι απόψεις νέων αλλά και παλαιών συναδέλφων μηχανικών για την συνεχή εξειδικευμένη επιμόρφωση των μηχανικών μετά από τις βασικές τους σπουδές στα Πολυτεχνεία της χώρας. Σχετικό μου άρθρο με τις απόψεις και τριών άλλων εκλεκτών συναδέλφων που ανήκουν σε τρεις διαφορετικές απο χρονολογικής άποψης σχολές μηχανικών δημοσιεύτηκε στο μηνιαίο Τεχνικό περιοδικό " ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ " και παρατίθεται αυτούσιο παρακάτω:

Δημοσίευση άρθρου σε περιοδικό " ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ "
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΚΛΑΔΑΚΗΣ -Μ
Microsoft Word Document 50.0 KB

Write a comment

Comments: 0